به صفحه ما خوش امدیدبابک در سال 1348 شمسی در تهران چشم بجهان گشود. او پسری سبزه از اب درامد. پس از تحصیلات الیه به خدمت سربازی شرفیاب گردید و بعد از ان به سوی المان شتافت. او از هوشی بسیار بسیار زیاد سرشار بود و به همین جهت به یادگیری زبان پرداخت ولی با توجه به نابغه فراوان وی به تحصیل نپرداخت اما با نمرات عالی در رشته اتوبوسرانی فارق شده و در حال حاضر بعنوان راننده اتوبوس مشقول میباشد. وی مزدوج شده و دارای دو فرزند دختر  بنامهای مریم و مونا میباشد

  خانواده او در ایران زندگی میکنند. پدر او خسرو خان مردی بسیار درستکار از اهالی همدان و مادرش رفعت خانم زنی بسیار بسیار مهربان از اهالی پیشوای ورامین است. او دارای یک برادر بنام سیامک و یک خواهر بنام طلا است. برادر او ازدواج کرده و دارای دو فرزند بنامهای  سبحان و سلیم است. خواهرش در ابتدا متدین ولی به مرور قرطی بار امد او هنوز ازدواج نکرده و دارای فرزندی نیست


برای او و همه خانواده اش چه در ایران چه در المان توفیق ارزومندیم